Zgrajena je bila leta 1609. V Krškem je edini primerek poznorenesančne meščanske stavbe. V februarju leta 1693 jo je kupil znameniti polihistor Janez Vajkard Valvasor in v njej še isto leto tudi umrl. Za tem je bila v poslopju dolgo let mestna hiralnica, pred drugo svetovno vojno pa je domačin Auman v njej hranil dokaj bogato muzejsko zbirko, ki je hranila kočijo Marije Terezije, insignije mesta, najdbe z Libne in drugo. To so leta 1949 prenesli v Brežice in je osnova tamkajšnjemu Posavskemu muzeju. Na pročelje so Krčani leta 1894 Valvasorju vzidali spominsko ploščo, leta 1966 pa mu pred današnjim Valvasorjevim kompleksom postavili lep spomenik, umetnino akademskega kiparja in medaljerja Vladimirja Štovička iz Leskovca pri Krškem. Sosednja starejša zgradba naj bi bila nekaj let last Adama Bohoriča, ki je imel v njej šolo. Danes ima v tej hiši prostore in rastave Mestni muzej Krško. 

Kontakt

Mestni muzej Krško
Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško
07 49 21 100
info@mestnimuzekrsko.si