Na severovzhodnem robu Šaleške doline, kjer reka Paka med strmimi bregovi Tisnika in Pečovnika prebije apnenčasto gmoto, se v najožjem delu soteske skriva Huda luknja. Tu so znana rastišča nekaterih rastlin, ki običajno uspevajo v submediteranskem flornem območju, ter rastlin, ki so sicer značilne za Alpe in so ostanki ledene dobe. Med raziskovanjem jame so našli nekaj fragmentov črepinj, kosti in antični novec. Turistično je jama prvič bila odprta leta 1895, od leta 1995 pa si jo je možno pod strokovnim vodstvom ogledati.

Kontakt

Koroško - Šaleški jamarski klub "Speleos - Siga" Velenje
Črnova 52a, 3320 Velenje
041 586 655
speleos.siga@gmail.com