Pot se začne pri informativni tabli, ki označuje Gozdno učno pot Uršankovo. Po gozdni poti, ki vodi po nekoliko strmejšem terenu približno 300 m, se povzpnete mimo Mucove pečine do makadamske ceste. Nadaljujete po cesti mimo domačije Uršank, kjer se začne gozdna cesta. Ob poti vas informativne table GUP Uršankovo opozarjajo na različne drevesne vrste in ostalo bogastvo pohorskega gozda. Lahko nadaljujete po GUP Uršankovo, ki predstavlja krajšo varianto nordijske poti ali pa nadaljujete po gozdni cesti - daljša varianta nordijske poti.

Zanimivosti:
- Gozdna učna pot Uršankovo,
- Maroltova žaga (zadnja venecianka na tem delu Pohorja, ki občasno še obratuje),
- Maroltov mlin,
- Vivatova glažuta (bila je zadnja delujoča glažuta na Pohorju),
- dolina potoka Lobnice.  

Kontakt

Turistično informacijski center Maribor
Partizanska cesta 6a, 2000 Maribor
02 23 46 611
tic@maribor.si