Mreža MaMa


 

Zavod Mladinska mreža MaMa

Mladinska mreža MaMa združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je nevladna mrežna organizacija, organizirana kot zasebni zavod. Njena največja prednost je ta, da je mrežna organizacija. Trenutno šteje 41 članic.
 

Mladinska mreža MaMa s svojim delovanjem:

 • povezuje organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela;
 • zastopa skupne interese članic;
 • obvešča članice o dejavnostih in aktivnostih, ki so pomembne za njihovo delovanje;
 • organizira srečanja in vzpodbuja komunikacijo ter projektno povezanost med članicami;
 • članicam nudi strokovno pomoč;
 • skrbi za neformalno izobraževanje mladinskih delavcev in zaposlenih v organizacijah članicah.
   

Kaj je mladinski center?  
 

Mladinski center je organizacija, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih ter tako prispeva k socialni povezanosti in družbeni integraciji mladih, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja informiranost mladih in ustvarja avtonomni mladinski prostor.

Mladinski center je prostor, kjer mladim nudi kvalitetno preživljanje prostega časa in priložnosti za neformalno učenje ter je za mladega vmesni prostor za njegov osebnostni razvoj in rast ter pridobivanje izkušenj, ki mu jih formalno izobraževanje ne ponuja.
 

Kaj je mladinski center hostel? 
  

Mladinski center, ki ima v okviru svojih kapacitet tudi mladinski hostel. V večini primerov so ti mladinski centri popolnoma renovirani in razpolagajo s sodobnimi prostori za izvajanje mladinskih aktivnosti. Hostli s svojimi nastanitvenimi kapacitetami pa ob tem omogočajo izvedbo večdnevnih mladinskih programov, na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Poleg tega so ti hostli več kot primerni tudi za individualne popotnike in skupine, ki si želijo odkrivati manj obljudene dele Slovenije.
 


Dolgoročni cilji Mladinske mreže MaMa
 

Cilj 1 - Mladinski centri kot odgovor na izzive, s katerimi se spopada država
 

Sinergičnost učinkov delovanja mladinskih centrov prispeva k razvoju lokalnih skupnosti, regij in države.
 

Izvajanje aktivnosti:

 • priprave na in črpanja sredstev v okviru finančne perspektive 2014 – 2020;
 • iskanja priložnosti delovanja mladinskih centrov izven področja (ozke definicije) mladinskega dela.
   

Cilj 2 - Mladinska mreža MaMa, mrežna organizacija mladinskih centrov, zagovornik interesov mladinskih centrov
 

Krepiti mrežno organizacijo mladinskih centrov z namenom nadaljnje finančne, kadrovske in vsebinske krepitve članic mreže.
 

Izvajanje aktivnosti:

 • zagotavljanje stabilnosti in neodvisnosti preko tro-stebrnega financiranja mreže;
 • večanje profesionalnosti delovanja mreže.
   

Poslanstvo Mreže MaMa

Mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Vizija Mreže MaMa

Mladinska mreža MaMa je vključujoča nacionalna mrežna organizacija akterjev mladinskega dela v Sloveniji in skrbi ter zagovarja interese in potrebe mladinskih centrov po Sloveniji. Je učeča se organizacija, ki s profesionalnim pristopom do dela ter družbeno odgovornostjo in proaktivnim delovanjem usmerjenim v vsebino, prispeva k razvoju celotne skupnosti, še posebej za mladega človeka.

Vrednote Mreže MaMa
 

 • mladost
 • strokovno znanje
 • zaupanje
 • poštenost
 • motivacija
 • spoštovanje


Aktivnosti Mreže MaMa omogočajo: naše prostovoljno delo, organizacije članice Mreže MaMa, Zavod RS za zaposlovanje, Urad RS za mladino, MOVIT NA MLADINA, Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve ter Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji.