Marenberški dominikanski samostan

Ena najlepših in najvidnejših stavb v Radljah je nekdanji samostan dominikank, ki se nahaja na zahodnem robu Radelj. Ustanovljen je bil leta 1251. Namenjen je bil za bogate plemiške hčere, kasneje pa so vanj sprejemali tudi meščanke. Samostan je bil pomemben zemljiški posestnik. Sprva si je zemljo pridobival z dotami redovnic, kasneje pa z nakupi. Samostansko poslopje je bilo sprva leseno in ga je prizadelo več požarov, zato je doživel več prezidav. Današnje poslopje je baročno, samostanska cerkev Marijinega oznanjenja pa je bila po ukinitvi samostana 1782 porušena. Samostan je odigral pomembno vlogo za nekdanji Marenberg in okolico, saj so se v tej ustanovi razvijale lekarniška, izobraževalna, glasbena, dobrodelna, zdravstvena in dušnopastirska dejavnost. Na nekdanjem upravnem poslopju samostana je še ohranjena lepa sončna ura, dominikanke pa so dale postaviti tudi križev pot.

Kontakt

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi
02 887 32 88
040 852 288
turizem@sktmradlje.si