Grad Raka (Arch) je v zgodovinskih listinah omenjen že od leta 1161, izrecno pa leta 1279 kot castrum Arch. Najkasneje v drugi polovici 12. stoletja so ga pozidali grofje iz Bogna, nato so ga podedovali grofje Andeški, za njimi so ga imeli vojvode Spanheimi. Vitezi Archerji so od leta 1248 upravljali grad do konca 15. stoletja, ko so izumrli.  Kmečki uporniki so ga leta 1515 izropali in požgali. Obnovljen je bil v 17. stoletju z Verneškimi gospodi. Med drugo svetovno vojno je bila v gradu vojaška postojanka. Raka se kot sedež občine pojavi znova med leti 1952 do 1961. Leta 1948 so se v gradu naselile iz svojih dosedanjih postojank pregnane usmiljenke, Hčere krščanske ljubezni, in ga leta 1998 spet zapustile.

Leta 2007 ga je občina Krško proglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Od decembra 2014 ima grad novega lastnika, ki bo grad obnovil ter odprl muzej.

Grad Raka je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Predvidena obnova bo stekla avgusta 2015.

Kontakt

Zasebni ponudnik
Raka 13, 8274 Raka
grad.raka@gmail.com